Regulament Concurs „Descoperă plantele ayurvedice! Fă-ți testul Ayurveda!”

Perioadă de desfășurare: 25.09.2017 – 08.10.2017
Anunțarea cȃștigătorilor:
10.10.2017

Art. 1. Organizatorul Concursului

1.1. Organizatorul concursului este INNOVORIS LABS, cu sediul în adresa Str. Caragea Ioan Voda Nr. 21, Apartament 2, Sector 1, București, 10537, J40/1313/2012, C.U.I. RO29700223, denumit în continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul pe site-ul www.organicindia.ro și pe pagina de Facebook ORGANIC INDIA Romȃnia, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare ale Concursului

Concursul va avea loc începând cu data de 25.09.2017, prin canalele de comunicare online ale siteului www.organicindia.ro şi ale paginii de Facebook ORGANIC INDIA Romȃnia şi se va desfăşura până la data de 08.10.2017. Cȃștigătorii vor fi aleși și anunțați pe site-ul www.organicindia.ro și pe pagina de Facebook ORGANIC INDIA Romȃnia ȋn data de 10.10.2017

Art. 3. Participanţii şi condiţiile de participare

3.1. Concursul se adresează persoanelor care participă la concurs, persoane fizice, cetăţeni români, peste 18 ani, cu domiciliul/reşedinţa în România, ce acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului sau membrii familiilor acestora – soţii/soţiile sau rudele de gradul întâi sau de gradul doi.
Obiectivele Concursului sunt promovarea produselor ORGANIC INDIA și fidelizarea fanilor paginii de Facebook ORGANIC INDIA Romȃnia.

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. a) Participanţii trebuie să completeze aplicația Ayurveda Test cu opțiunea de trimitere a rezultatelor pe e-mail și apoi sǎ posteze pe pagina de ORGANIC INDIA Romȃnia un comentariu la postarea Organizatorului de anunţare a concursului ȋn care să descrie ce înseamnă pentru ei Adevărata Stare de Bine.
    b) Participanţii iau la cunoştinţă şi acceptă Regulamentul Concursului;
  2. c) Participanţii vor respecta prevederile prezentului Regulament, precum şi orice alte indicaţii date de Organizator în vederea desfăşurării în condiţii normale a Concursului.

3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili a participa sau cei care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.1. şi 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula orice formă de câştig dobândită de participant în urma prezentei campanii.

3.4. Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

3.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a publica comentariile şi fotografiile trimise de participanţii la concurs pe canalele proprii – site, facebook, newsletter – fără a divulga numele complet al participantului şi nici datele sale de contact. Excepţie fac cazurile în care participanţii le postează ei înşişi prin comentarii şi/sau folosind numele complet în cadrul postărilor de pe conturile proprii de Facebook.

Art. 4. Modul de desfăşurare a Concursului

4.1. Pentru a participa la Concurs, participanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie să completeze aplicația Ayurveda Test cu opțiunea de trimitere a rezultatelor pe e-mail și apoi sǎ posteze pe pagina de ORGANIC INDIA Romȃnia un comentariu la postarea Organizatorului de anunţare a concursului ȋn care să descrie ce înseamnă pentru ei Adevărata Stare de Bine.

4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplineşte condiţiile de la art 3.1.

4.3. Câştigătorii vor fi desemnaţi de juriul INNOVORIS LABS – alcătuit din 2 reprezentaţi ai companiei.

4.4 Câştigătorii vor fi desemnaţi de juriu în funcţie de cât de frumoase, emoționante sau interesante sunt comentariile postate de aceştia pe pagina de Facebook ORGANIC INDIA Romȃnia.

4.4. Validarea câştigătorilor se face de către reprezentantul INNOVORIS LABS prin verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art 3. La finalul campaniei, după ce juriul a nominalizat câştigătorii, aceştia vor fi publicaţi atât într-o postare pe pagina de Facebook ORGANIC INDIA Romȃnia, cat şi pe site-ul www.organicindia.ro (secţiunea Concurs). Pentru validare, câştigătorii vor comunica datele personale, inclusiv o adresă de e-mail, şi vor trimite o copie scanată după cartea de identitate către adresa de e-mail care le va fi comunicată de către Organizator. Premiul nu este transmisibil.

Art. 5. Premiul Concursului

5.1. În cadrul prezentului Concurs se vor acorda 5 premii, conform art. 4 al Regulamentului, fiecare premiu constând ȋn: Ceai Tulsi Original cutie 100g, Ceai Tulsi Ghimbir, Tărȃțe de Psyllium Integrale, Supliment WWB Sănătatea femeii și Supliment Ashwagandha Antistres Natural.
5.2. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului sau imposibilităţii vreunui potenţial câştigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, participantul câştigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va apela la lista de rezervă, conform art. 6.2. de mai jos.

Art. 6. Acordarea Premiilor prin alegerea juriului desemnat şi validarea câştigătorilor

Campaniei

6.1. Premiile vor fi acordate după încheierea concursului, în termenii conveniţi de comun acord între Organizator şi câştigător, câştigătorii fiind anunţaţi pe pagina de facebook ORGANIC INDIA Romȃnia şi pe site-ul www.organicindia.ro (secţiunea Concurs), privind câştigarea Concursului.

6.2. În urma jurizării, membrii juriului vor fi selectat şi (3) trei rezerve pentru situaţia în care câştigătorii desemnaţi iniţial nu întrunesc toate criteriile şi nu pot fi declaraţi câştigători. Astfel, dacă Câştigătorul desemnat iniţial refuză să primească Premiul sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul Regulament pentru participarea la Concurs, sau în cazul imposibilităţii validării Participantului conform prezentului Regulament, această persoană nu va fi declarată câştigătoare, urmând că Premiul să se acorde primei rezerve viabile.

6.3. Câştigătorii pot revendica premiul în termen de 5 zile calendaristice de la anunţarea rezultatului campaniei. În cazul în care acest termen este depăşit, se acordă premiul primei rezerve viabile extrase. Premiile vor fi trimise cȃștigătorilor, prin curier, de către INNOVORIS LABS.

6.4. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câştigătorului să fie publicat pe site-ul www.organicindia.ro (secţiunea Concurs) şi pe pagina de Facebook ORGANIC INDIA Romȃnia.

6.5. Participanţii care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câştigător, nu au dreptul de a solicita, prin niciun mijloc, atribuirea Premiului.

6.6. Reclamaţiile referitoare la premiile câştigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

6.7. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Art. 7. Regulamentul Concursului

7.1. Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant pe www.organicindia.ro.

7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri Campania în orice moment de desfăşurare a acesteia şi/ sau schimbarea regulilor de participare şi/sau a premiului acordat. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 8. Litigii

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, de pe teritoriul unde îşi are sediul Organizatorul.